SAL7348, Act: V°263.4 (461 of 662)
Search Act
previous | next
Act V°263.4  
Act
Date: 1455-03-03

Transcription

2020-06-10 by Jan Boncquet
Item henric oliviers henric mathijs janssone gheert oliviers/
geheten de raymake(re) en(de) claus vanden male anders godens alle van/
rillair hebben genome(n) indivisim van gielise p(er)gate clerck des godshuys/
van sinte gertruden bynne(n) loven(e) de groote thiende te rillair metten/
hoythienden en(de) wijnthiende also v(er)re de groote thiende aldair/
strect den selven godshuyse toebehoe(re)nde Te houden en(de) te hebben/
van sint jansmesse naestcomen(de) eenen t(er)mijn van sesse jae(re)n lanc/
deen na dande(r) sond(er) middel v(er)volgen(de) elx jaers o(m)me negen en(de)/
dertich mudden rocx en(de) negenen(de)dertich mudden even(en) der mate(n)/
va(n) loven(e) goet en(de) payabel en(de) negenen(de)dertich r(ijnsch) gul(den) goet ende/
ghynge alle jae(re) ts(int) andriesmesse te bet(alen) en(de) den vors(creven) rogge tarscot/
en(de) deven(en) te loven(e) te leve(re)n den vors(creven) giel(ise) quolib(et) ass(ecutu)[m] It(em) is/
vorweerde dat de vors(creven) thiendeners jaerlix den vors(creven) t(er)mijn/
due(re)nde betalen en(de) leve(re)n zele(n) iiii[c] walms om op de thienschue(r)/
aldair te verdecken En(de) alle dese vorwerd(en) opp(endorp) prykere/
m(ar)cii iii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-10-25 by Xavier Delacourt