SAL7348, Act: V°268.3 (474 of 662)
Search Act
previous | next
Act V°268.3  
Act
Date: 1455-03-04

Transcription

2020-06-17 by Jan Boncquet
It(em) wa(n)t jan ja(m)mart op hede(n) hede(n) als geleit met wout(er) francart tot de(n) goede(n)/
magriete(n) wed(uwe) jacops wile(n) ja(m)mart sijnre moed(er) hadde doen insc(ri)ve(n) lise ja(m)motte(n)/
wed(uwe) romb(outs) va(n) m(er)do die he(m) ongebruyckich maecte i huys en(de) hoff mette(n)/
toebeh(oirten) gelege(n) te groot jandrain tussce(n) de(n) goede(n) der erfgename(n) m(ijn) vrouwe(n) wile(n)/
vand(er) fa en(de) de goede va(n) s(in)t(er) claes outaer va(n) jandrain gelege(n) opde(n) wech va(n)/
ja(n)dregnoul ald(aer) zij niet come(n) en es So hebbe(n) de scep(enen) gewijst datme(n) de(n)/
voirs(creven) ja(n)ne vand(en) voirs(creven) goede(n) houde(n) sal inde macht va(n) zijne(n) beleyde voirs(creven)/
so v(er)re dat noch voir scep(enen) come(n) es p(rese)nt(ibus) o(mn)ib(us) ex(cep)[to] kers(makere) m(ar)cii q(ua)rta
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-10-25 by Xavier Delacourt