SAL7348, Act: V°297.4-R°298.1 (517 of 662)
Search Act
previous | next
Act V°297.4-R°298.1  
Act
Date: 1455-04-01

Transcription

2020-09-07 by Jan Boncquet
Item de vors(creven) wouter van vertrike die geleit is totten goeden/
des vors(creven) gielis alst blijct int register ond(er) ons opden daet octobris/
iiii a(nn)[o] xlvii heeft bij consente des vors(creven) gielis geloeft den vors(creven)/
/ plissis oft de vors(creven) plissis uut ocsuyne der vors(creven) borchtocht gelast worde/
oft scade hadde dat hij hem metten vors(creven) beleide ter cost vand(en) goeden/
behulpen sal aende goede des vors(creven) gielis dat de vors(creven) pliss(is) gelost sal/
wordden [en(de)] oft hij oic vanden vors(creven) gorde gemaent [v] vermaent wordt/
sal hij den selven gorde oic moeten behulpen dat hij sijn vors(creven) schout/
gecrige en(de) dat heeft hij insgelix geloeft ten coste vand(en) goede(n)/
zunderlinge heeft hij vort geconsenteert metten selven beleide/
niet te wercken de vors(creven) schout en sal betaelt wesen also v(er)re/
alst ter v(er)myndernissen vanden goeden gedragen soude mogen eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-11-08 by Xavier Delacourt