SAL7348, Act: V°314.3 (539 of 662)
Search Act
previous | next
Act V°314.3  
Act
Date: 1455-04-15

Transcription

2020-10-25 by Jan Boncquet
Item willem vlemincx woenende te weve(r) in p(rese)ncia heeft v(er)huert/
henricke va(n) wersbeke twee stucke lants gelege(n) op tpontvelt te glabbeke/
te wete(n) deen neve(n) tcraenbroekervelt en(de) dand(er) neve(n) de lare(n)beke Te/
houde(n) te hebbe(n) en(de) te wy(n)ne(n) vande(n) dage va(n) hede(n) i t(er)mijn va(n) ix jare(n)/
lang v(er)volgende elcx jaers dare(n)binne(n) om ix halst(er) corens goet en(de)/
payabel der mate(n) van thiene(n) alle jare op de(n) xxv[te(n)] dach va(n) ap(ri)lle/
te betalen en(de) te weve(r) ten huyse des voirs(creven) willems te levere(n) q(u)[o]l(ibet) ass(ecutu)[m]/
Vanden welken pachte de vors(creven) willem hem bekint heeft vand(en)/
vors(creven) henricke van vi jae(re)n te vollen v(er)nueght en(de) betaelt te/
wesen It(em) oft men namaels bevonde dat yema(n)t tsijne(n) goede(n) geleit/
ware die heeft gelooft de voirs(creven) wille(m) gelooft in dien te hebbe(n) dat/
zij t(er) manissen des voirs(creven) henr(icx) die beleyde waer dat ware en(de)/
behoirde quijtschelde(n) in q(uan)tu(m) abs(oloens) p(ri)ke(re) ap(ri)lis xv
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-11-08 by Xavier Delacourt