SAL7348, Act: V°336.1 (582 of 661)
Search Act
previous | next
Act V°336.1  
Act
, en de goede
Date: 1455-05-06

Transcription

2020-12-26 by Jan Boncquet
It(em) want gord hanckart als geleidt tot allen den goeden beyde/
have en(de) erve henricx vander eect opden dach van heden hadde doen/
inscriven den selven henrike die hem ongebruyck dede aen so(m)mege/
d(er) selv(er) goede h(ier)nae genoempt Tot welken dage de selve henric/
noch niemand van sijne(n) wegen gecome(n) en es soe hebben de he(re)n/
scepen(en) van loeven(e) t(er) manissen smeyers gewijst voer een vo(n)nisse datme(n)/
den voirs(creven) geerde hanckart vanden selven goeden houde(n) soude inde/
macht van sijne(n) beleide voirs(creven) soe v(er)re dat noch voer hen comen es/
cor(am) om(n)ibus scab(in)is dempto abs(oloens) maii vii[a] m(er)cels mai vi[ta]/
Dit zijn de goede/
Inden yersten [aen] een boend(er) lants gelegen inde p(ro)chie van binckem opde/
h(er)strate ald(aer) tusscen den goeden jans cokarts in beyden zijden en(de)/
de selve h(er)strate op de derde zijde It(em) [aen] een gelege v dachmael/
lants en(de) een dach(mael) beemps geheten den tackendriessch te kinderode/
geleg(en) in eene(n) stucke tusscen den goeden d(er) vrouwe(n) va(n) buetschoe(re)/
jans cokarts en(de) de strate ald(aer) Item [aen] een dachmael ond(er) wijng(ar)t/
ende lant geleg(en) ald(aer) inde p(ro)chie van binckem voirs(creven) tusscen de/
strate ald(aer) ende den goeden jans de heye(re) It(em) [aen] vijf dach(mael) lants/
geleg(en) ald(aer) t(er) plaetsen geheete(n) hagendelle tusscen den goeden des/
co(m)mendeurs van binckem ende de goede wout(er) mynnincx It(em) [aen] een/
boend(er) beemps geleg(en) ald(aer) inde p(ro)chie voirs(creven) t(er) plaetsen geheeten de de/
delbeke tusscen den goeden he(re)n jans daneels p(ri)est(er)s en(de) tstreetken/
gaen(de) te boenezijp w(er)t It(em) [aen] ii(½) dach(mael) lants geleg(en) inde selve p(ro)chie/
acht(er) den goeden ydekens van erps tusscen den goeden he(re)n jans/
It(em) vo daneels voirs(creven) en(de) den goeden jans jans van binckem Item/
noch i(½) dach(mael) lants acht(er) den goeden ydekene voirs(creven) voirs(creven) geleg(en)/
tusscen den goeden jaines van erps en(de) den goeden goessen bollarts/
It(em) [aen] vi dach(mael) lants geleg(en) inde voirs(creven) p(ro)chie t(er) plaetse(n) geheete(n) opt/
lauwenroe tusscen den goede(n) jans hubrechts en den goede(n) gheerts/
wijlen coppens Item [aen] eene(n) sack corens erflijc aen en(de) op een huys/
en(de) hoff met sijne(n) toebehoirte(n) geleg(en) inde voirs(creven) p(ro)chie t(er) plaetse(n) gehete(n)/
te kinderode houden(de) iii dachmael oft d(aer) omtrint den erfegenamen/
he(re)n jans wijlen daneels toebehoiren(de) tusscen den goeden beat(ri)cen/
zwaefs op deen zijde ydekens van erpe voirs(creven) op dande(re) en(de) tshe(re)n tsrate ald(aer)/
t(er) d(er)der zijden Item aen iii bedde(n) met hue(re)n toebeh(oirten) It(em) aen iii coyen/
It(em) aen ii peerde It(em) aen eene(n) wagen aen eene(n) ploech It(em) aen vi/
ee(re)npotten It(em) aen iiii pannen It(em) aen iiii ketels It(em) aen ii[m] mutsairts/
It(em) noch xxv wissen houdts
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-11-08 by Xavier Delacourt