SAL7348, Act: V°341.4-R°342.1 (590 of 661)
Search Act
previous | next
Act V°341.4-R°342.1  
Act
Date: 1455-05-17

Transcription

2021-01-08 by Jan Boncquet
Tvo(n)nis tusschen lod(ewijcke) den hertoge die geleydt es nae de(n) rechte/
der stad van loven(e) totten goede(n) jans van vorst en(de) jouffr(ouwe) lijsbette(n)/
van landries sijns wijfs in deen zijde en(de) willem(me) van housuyt/
in dande(re) alse vanden goeden die wijlen wae(re)n jouffr(ouwe) m(ar)griete(n)/
de laloy geleg(en) onder [de] banck en(de) scependo(m)me va(n) gemblours/
resorterende voir scepen(en) van ludicke [te hoede] de welcke de voirs(creven) wille(m)/
als mo(m)boir van sijne(n) kinde(re)n die hij hadde van jouffr(ouwe) marien/
wijlen van blimont wettige [naturlijke] docht(er) der voirs(creven) wijlen jouffr(ouwe) m(ar)griet(en)/
de laloy meynde te behoude(n) uut crachte van eene(n) testamente/
/ daer mede de selve wijle(n) jouffr(ouwe) m(ar)griete der voirs(creven) jouffr(ouwe)/
marien die goede gelate(n) hadde bij scepen(en) brieve(n) der wet va(n) gemblours/
Daer af de voirs(creven) lod(ewijck) meynde de contrarie bij dien dat die maki(n)ge/
van rechte niet gesciet en wae(r) en(de) dat de selve jouffr(ouwe) m(ar)griete/
des op die tijt gheen macht en hadde maer meynde want de/
voirs(creven) jouffr(ouwe) lijsbet wae(r) de naeste leven(de) en(de) va(n) wettigen/
bedde der voirs(creven) wijlen jouffr(ouwe) m(ar)gr(iete) dat hem en(de) zijne(n) beleyde/
de voirs(creven) goede(n) volgen soude(n) Es gewijst met dese(n) woirden/
nae aensprake v(er)antw(er)den [en(de) thonisse] van beyde(n) p(ar)tien dat de he(re)n scepen(en)/
van loven(e) met hue(re)n vo(n)nisse setten de voirs(creven) p(ar)tien va(n) hen/
t(er) plaetsen daer dat sal [elswair] moegen behoe(re)n vand(en) voirs(creven) goeden/
recht te geve(n) en(de) te nemen p(rese)nt(ibus) om(n)ib(us) scab(inis) maii xvii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-11-08 by Xavier Delacourt