SAL7348, Act: V°346.2-R°347.1 (603 of 661)
Search Act
previous | next
Act V°346.2-R°347.1  
Act
Date: 1455-05-22

Transcription

2021-02-06 by Jan Boncquet
Item want gheerd en(de) jan del haye gebruede(re) die geleit zijn nad(er)/
stad recht totten goeden have en(de) erve jans courtoys en(de) marien/
le coutellier zijns wijfs opden dach van heden hadden doen/
inscriven den bailiu en(de) meye(r) va(n) p(er)weys die hen aende goede/
h(ier)nae bescreven die d(er) voirs(creven) marien nae doode wijlen he(re)n/
hermans hu priest(er)s huers brued(er)s aengestorven wae(re)n ongebruyck/
deden te weten aen huys en(de) hoff met sine(n) toebeh(oirten) geleg(en)/
te p(er)weys t(er) plaetsen geheete(n) weys tussce(n) de goede jan boets/
aende den wech ald(aer) It(em) aen eene(n) hoff met sijne(n) toebehoirten/
geleg(en) neve(n) den wech gaende va(n) p(er)weys t(er) kerke(n) w(er)t ald(aer)/
en(de) de goede jans wijlen van brabant metten houte d(aer) op gemaect/
staende It(em) aen xx mudde rogx d(er) mate(n) va(n) p(er)weys erfrinte(n)/
op zeke(re) pande div(er)se p(er)sone(n) toebehoiren(de) tot p(er)weys en(de) d(aer) omtrint/
geleg(en) It(em) aen xii mudde cor(ens) die ombetaelt uutstaen aen/
reynuar ruttar It(em) aen xv lichte gul(den) die henr(ic) le cambier/
sculdich es It(em) aen iiii iii(½) pet(er) die colart de pont sculdich es It(em)/
aen iii schilde die reyne(r) vierton vorste(r) van p(er)weys ond(er) heeft/
/ It(em) aen xiii stuv(er)s die jan jauchelet ond(er) heeft It(em) aen iii/
bedden mette(n) betsteden en(de) ande(re)n hue(re)n toebehoirte(n) It(em) aen/
iii scrijnen It(em) aen drie ee(re)npotten It(em) aen iii pa(n)nen/
It(em) aen ii yse(re)n panne(n) met meer ande(re)n haven inden/
huyse en(de) nade doot des voirs(creven) wijlen h(er) hermans wesende/
en(de) bevond(en) sijnde Item aen vi mudde corens eens die/
reyntchon daengeleye sculdich es Tot welken daghe de/
voirs(creven) bailju en(de) meye(r) niet comen en sijn om rechts te/
plegen waer o(m)me zij de voirs(creven) goede beslagen hadden Soe/
es gewijst met vo(n)nisse datmen de voirs(creven) gebruede(re) vande(n)/
voirs(creven) goeden houden sal inde macht van hue(re)n beleide/
alsoe v(er)re alst noch voir scepen(en) comen es p(rese)ntib(us) om(n)ibus/
maii xxii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-11-08 by Xavier Delacourt