SAL7349, Act: R°191.3 (422 of 698)
Search Act
previous | next
Act R°191.3  
Act
Date: 1456-02-12

Transcription

2018-04-27 by Walter De Smet
Item willem de coninc als procur(eur) des cloesters van sinte mychiels tantwerpen/
in deen zijde en(de) jan vrientscap in dande(r) hebben in wedersijde dach van/
thoenen genomen van heden in xiiii nachten te mistide naestcomen(de) cor(am)/
o(mn)ib(us) scab(inis) dempto roel(ants) fe(bruarii) xii in die jovis
Contributors
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2014-10-14 by Jos Jonckheer