SAL7349, Act: R°305.2 (598 of 698)
Search Act
previous | next
Act R°305.2  
Act
Date: 1456-05-11

Transcription

2020-01-29 by Walter De Smet
It(em) vanden stoete ov(er)staen en(de) die geweest is tussche(n) willem(me) de witte en(de) henric/
vanden scrieke t(er) eend(er) zijden en(de) goert van erbeghem t(er) ander hebben/
hen de selve p(ar)tie(n) eendrechtelijck ges(u)bmitteert bij raide van hue(re)n vriende(n)/
te wete(n) va(n) al des tussche(n) hen te geschille staen mach totte(n) dage va(n) heden inde eendrechtige uutsp(ra)ke va(n) ar(noldus) kyp geraerde va(n) baussele sec(re)tar(is)/
henr(ix) van erbeghem en(de) arnt de witte in sulke(n) vuegen dat de voirs(creven) p(ar)tie(n)/
in wed(er)side in gescrifte ov(er)geve(n) sulle(n) by(n)ne(n) viii dagen naestcomen(de) Daer/
op elc vanden p(ar)tie(n) antw(er)den sal by(n)ne(n) viii dage(n) daer nae insgelijx/
in gescrifte en(de) de voirs(creven) segg(er)s sulle(n) waerh(eit) hoire(n) ofts behoeft en(de) huer(e) uutsp(ra)ke doen by(n)ne(n) viii dage(n) daer nae opdat sijs eens zijn oft/
te(r) uut(er)ste(n) hale(n) een vo(n)nisse om den wijn by(n)ne(n) viii dagen dan daer/
nae p(ro)mitt(ens) rat(um) Ende met (con)d(icien) oft e(n)nich segge(r) p(ar)tie(n) gebrake dat/
zij in der stad eene(n) ande(re)n gelike(n) sulle(n) moege(n) neme(n) cor(am)/
smachts m(er)sb(er)ge maii xi
ContributorsJan Boncquet
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-10-28 by Jos Jonckheer