SAL7349, Act: R°310.4-V°310.1 (607 of 698)
Search Act
previous | next
Act R°310.4-V°310.1  
Act
Date: 1456-05-15

Transcription

2018-11-08 by Walter De Smet
It(em) want wouter van outgarde als geleydt totte(n) naede(n)/
rechte der stad va(n) loven(en) tot allen den goeden beyde have en(de)/
erve godfroit pointson en(de) poul egnoy op den dach van hede(n)/
hadde doen inscrive(n) de mombore(n) vand(en) gasthuyse va(n) geldenake(n)/
gielize da(m)moiseal en(de) pete(re)n zijne(n) swager die hem ongebruyc/
deden aen de goede h(ier) nae bescreve(n) Ynden yersten aen ii mudde/
corens erfspachts op een huys en(de) hof beemde lande wouwe(re)/
en(de) ande(re)n toebehoirte(n) gilbar de faconvail geleg(en) te hupain/
t(er) plaetsen geheete(n) al savenie(re) Item aen eenen hoff gelegen te hupain/
neven thuys daneal de hupain Item aen een half boender lants gelegen/
dairneven aenden wech gaende van hupain te geldenake Item aen een/
mudde corens erfs pachts op iii dach(mael) hoofs en(de) i dach(mael) d beempts en(de)/
een dach(mael) bosch jacoppe van glymes toebehoe(re)nde gelegen te heybreniez/
Item aen iii(½) boend(er) lants gelegen te brocquyt neve(n) de goede jacops/
le fanetrot Item aen een dach(mael) lants gelegen al spinette de brocquyt/
neve(n) den goeden d(er) erfgenamen ja(m)marts le febure Item aen een/
huys en(de) hoff gelegen te geldenake aende porte tusschen m(ar)grieten/
marteel en(de) sinte medart Item aen eene(n) cap(uyn) op een huys en(de)/
hoff her henricx sone willems wilen marscalc de heddengniez
//
Aldair sij noch gheen van hen niet en compareerden soe hebben de/
vo(n)nissen des scepen(en) van loven(en) gewezen datmen den vors(creven) geleiden/
vanden vors(creven) goeden houden sal inde macht vanden selven beleide/
also v(er)re alst noch voir hen comen is p(rese)ntib(us) o(mn)ib(us) scab(inis) bege/
dempt(is) roel(ants) abs(oloen) maii xv
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2014-10-28 by Jos Jonckheer