SAL7349, Act: R°311.1 (609 of 698)
Search Act
previous | next
Act R°311.1  
Act
Date: 1456-05-15

Transcription

2018-11-11 by Walter De Smet
It(em) henric mylenborch henric ketelbuete(r) voir hem henricke en(de)/
margriete ketelbuet(er)s zijn kinde(re)n die hij hier inne geloeft te/
v(er)vangen als zij tot hue(re)n mu(n)digen comen sullen zijn jan vand(er)/
bruggen soffie milenborch zijn wijf en(de) jan heydemans voir hem/
en(de) luytgarden mylenborch zijn wijff die hij oic insgelix geloeft heeft/
hiertoe te vervangen in yegewordicheiden des scepen(en) van loven(en) gestae(n)/
hebben gekint en(de) gelijdt dat hen jan van utricht inden name/
van hem selven en(de) inden name (christ)inen zijnd(er) zuster wel ende/
wettelijc vernueght en(de) betaelt heeft van dien driehondert ende/
xv guld(en) te x stuv(er)s tstuc die de selve jan en(de) zijn suster den vors(creven)/
bekinde(re)n sculdich wae(re)n te gheven voir de lossinge vanden goeden/
claus wilen van utricht hue(re)r beyder vader na uutwijsen van/
eenen tractate gepasseert voir scepen(en) va(n) loven(en) tusschen beyden/
vors(creven) p(ar)tien Dair scepen(en) brieve van loven(en) af zijn vander daet/
vii dage in junio int jaer xiiii[c] liiii den selven janne/
en(de) (christ)inen vanden vors(creven) iii[c] en(de) xv guld(en) volcomentlic quitscelden(de)/
gelovende hen dair aff ny(m)mermeer aentespreken in gheenen/
rechte gheestelijc noch weerlijc bij hen selven oft yemande/
anders in gheend(er) manie(re)n Geloven(de) vort den selven janne/
en(de) (christ)inen tot hue(re)r manissen oft des eens van hen hen beyden/
te goeden en(de) te vestigen tot allen behoerliken en(de) behoefliken/
plaetsen in alle trecht dat zij hebben oft hebben moghen/
inde selve goede dair aff de selve lossinge gesciet is op des/
gheens g cost die dair inne naden rechte gehouden is Hebben/
vort geloeft de vors(creven) bekinde(re)n die na den vors(creven) janne van/
utricht inden name van hem en(de) zijnd(er) vors(creven) zuster ov(er)gegeve(n)/
hebben tot hue(re)r eedt alle de brieve die zij hebben oft weten/
den vors(creven) goeden aengaende oft zij in nacomen(de) tijden e(n)nige brieve/
meer vonden den selven goeden aengaende dat zij die insgelix/
hen beyden dan zullen ov(er)geven cor(am) smacht hortbeke maii xv
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2014-10-28 by Jos Jonckheer