SAL7349, Act: R°351.2 (671 of 698)
Search Act
previous | next
Act R°351.2  
Act
Date: 1456-06-17

Transcription

2019-01-10 by Walter De Smet
Tvo(n)nisse dat op heden bij scepen(en) va(n) lov(en) geg(even) was tusschen ja(n) va(n) bole(n)beke/
geleit tot den goeden wille(m)s va(n) bolenbeke zijns vad(er)s in deen zijde en(de) henricke/
vand(er) heyden va(n) m(er)chten(en) in dande(re) alse van i huyse en(de) hove geleg(en) te/
m(er)chten(en) in doudest(ra)te d(air) men te vleeschuyse w(er)t gheet d(air) af tusschen de voirs(creven)/
p(ar)tie(n) questie was te wete(n) hoe v(er)re elc in tselve goet gericht soude zijn wille(m)/
va(n) bolenbeke als erfman en(de) henric vand(er) heiden als vercrege(n) hebben(de) trecht/
va(n) lijsbette(n) en(de) marie(n) des voirs(creven) willems zustere(n) na zeke(re) vo(n)nissen voir geg(even)/
zijnde Dair mede de voirs(creven) jan in zijns vad(er)s kinsgedeelte ongegrootst gewijst/
was cleerde met desen woirde(n) na aensprake en(de) v(er)antw(er)den van/
beyden p(ar)tien dat de(n) voirs(creven) ja(n)ne va(n) bolenbeke en(de) zijne(n) beleyde/
een geheel vijftedeel en(de) i derde(n)deel in een ande(r) vijfte(n)der(dendeel)[deel] volge(n)/
soude p(rese)ntib(us) o(mn)ibus ex(cep)[to] abs(oloen) junii xvii
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2014-11-04 by Jos Jonckheer