SAL7349, Act: R°369.1 (697 of 698)
Search Act
previous | next
Act R°369.1  
Act
Date: 1455-02-03

Transcription

2019-01-26 by Walter De Smet
Item na dat de(n) stoot geport is tussce(n) janne de slachmolde(re) als mo(m)boir/
zijns wijfs in deen zijde en(de) pet(er) vanden zijpe zijne(n) zwager in dande(re)/
alse va(n) zeke(re)n goeden dair inne de voirs(creven) jan meynde inne gericht te/
zijn uut ocsuyne vand(en) huwelik(en) vorwerde(n) die de selve jan seyde te/
hebben uut de(n) welke(n) de(n) voirs(creven) petere(n) moege(n) woude voir tgeestelic/
hoff te luydick oft willem(me) vande(n) zijpe des selfs pet(er)s vad(er) als de/
ghene die in (cont)r(ar)ie(n) vand(en) selv(en) huwelik(en) vorwerde(n) hadde gedaen sijn/
de selve p(ar)tie(n) come(n) voir de gedeput(er)de vand(er) stad rade die geordin(er)t/
ware(n) tvoirs(creven) gescille inde(n) name vand(er) stad te bevellen Te weten/
clase de kersmake(re) en(de) gorde hanckart en(de) hebben de selve p(ar)tien/
op tselve gescille genome(n) clercke va(n) rechte te wete(n) de voirs(creven)/
jan meest(er) jan costicheeree en(de) de voirs(creven) pet(er) voir he(m) en(de) inde(n)/
name va(n) zijne(n) vader meest(er) roelof va(n) beringe(n) en(de) gelooft te/
voldoene wes de selve clercke p(ar)tie(n) bescheit aengehoirt uutsp(ra)ke(n)/
selen verthidende d(air) op beyde de voirs(creven) p(ar)tie(n) alle ande(r) behulp/
va(n) gheesteliken rechte Also dat zij deen de(n) andere(n) midts/
dien ne(m)m(er)meer bute(n) lants noch and(er)s dan voir de selve twee clercke/
va(n) rechte moeye(n) en sele(n) Act(um) fe(bruarii) t(ertia) (an)n[o] lv
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2014-11-04 by Jos Jonckheer