SAL7349, Akte: V°318.1 (622 van 698)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte V°318.1  
Act
Datum: 1456-05-22

Transcriptie

2018-11-26 door Walter De Smet
Item henry bosquet sone her henricx wilen bosquet priest(er)s heeft/
geloeft janne le charlier en(de) m(ar)grieten bosquet sijne(n) wijve/
suster des vors(creven) henricx te betalen tusschen dit en(de) tsint jans/
dach naestcomen(de) xxxiiii guld(en) pet(er)s te xviii st(uvers) tstuc en(de)/
x acht stuv(er)s alse voir tderdendeel en(de) tkynsgedeelte d(er)/
vors(creven) m(ar)gr(ieten) in alle de omberuerlike goede des vors(creven)/
wilen he(re)n henricx Dair de vors(creven) brued(er) en(de) sijn sust(er)/
met scepen(en) brieve(n) va(n) loven(en) toebeleit zijn dwelc/
de vors(creven) henric bosquet tegen den vors(creven) charlier zijne(n)/
zwagher gecocht heeft op een mudde corens der/
maten va(n) nyvel erfs pachts tsinte andriesmisse te betale(n)/
en(de) aldair ter plaetsen te leve(re)n te quite(n) staende bynne(n)/
drie jae(re)n met xx pet(er)s dat de vors(creven) gehuysche d(air)/
aen behouden hebben en(de) de betalinge vanden vors(creven) pe(n)ninge(n)/
gedaen hebben de vors(creven) p(ar)tien geloeft malcande(re)n vand(en)/
vors(creven) coepmanscap geloeft genoech te doene en(de) vestich(eit)/
cor(am) eisd(em)
Nagekeken doorJan Boncquet
ModeratorJan Boncquet
Laatste update:: 2014-11-04 door Jos Jonckheer