SAL7349, Act: V°344.1 (661 of 698)
Search Act
previous | next
Act V°344.1  
Act
Date: 1456-06-12

Transcription

2018-12-27 by Walter De Smet
Tvo(n)nis tusschen h(er) janne van wynde prieste(r) die voir/
gebreck van betalingen van ii mudde core(n)s lijftochte(n) tzijne(n)/
live met rechte uutgewonne(n) heeft (½) boend(er) beemts geleg(en)/
te ned(er)lynte(r) tussche(n) aerde va(n) pellene en(de) den kinde(re) henr(icken)/
cleynjans in deen zijde ende [daneel] van lye(re) als geleydt totten/
goeden h(er) mach(iels) van gruene(n)berge priest(er)s alse vand(en) voirs(creven)/
goeden die de voirs(creven) daneel meynde dat hem volgen/
soude uut dien dat dat uutwynne(n) niet te rechte gesciet/
en soude zijn Is gewijst dat de voirs(creven) goede den voirs(creven) he(re)n/
janne zijne(n) leefdach lanck volgen selen behoud(elic) oft zijn/
wed(er)p(ar)tien aennemen willen de p(rese)ntacie vanden [selven] he(re)n janne/
te weten hem opleggen alle v(er)loop va(n) pachte cost en(de)/
co(m)mer en(de) hem betalen zijn rij rinte dat zij de die p(rese)ntacie/
aennemen moegen cor(am) om(n)ib(us) scab(inis) junii xii
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2014-11-04 by Jos Jonckheer