SAL7349, Act: V°360.2 (686 of 698)
Search Act
previous | next
Act V°360.2  
Act
Date: 1456-06-12

Transcription

2019-01-16 by Walter De Smet
It(em) de voirs(creven) jonch(e)r raes heeft gelooft de(n) voirs(creven) p(er)sone(n) en(de) elke(n)/
va(n) hen va(n) des(en) sake(n) va(n) ontheffe(n) ke(n)nesse te doene voir onsen/
gened(ich) hee(re) oft zijne(n) stedeh(ouder) en(de) ma(n)ne(n) va(n) leene en(de) d(air) voe(r)/
oec v(er)binden zijn leene also v(er)re alse in he(m) is Ende desgelijcx/
oec voir notar(is) en(de) getuge(n) om d(air) mede te p(ro)cede(re)n op he(m) en(de)/
zijn goede inde(n) landen va(n) [brabant] luydick en(de) van loon gelege(n) jege/
woirdich en(de) toecomen(de) eisd(em)
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2014-11-04 by Jos Jonckheer