SAL7349, Act: V°360.3 (687 of 698)
Search Act
previous | next
Act V°360.3  
Act
Date: 1456-06-12

Transcription

2019-01-08 by Walter De Smet
It(em) heeft noch gelooft de voirs(creven) jonch(er) raes dat hij t(er) manisse(n)/
vande(n) selve(n) p(er)sone(n) en(de) elx van hen bringe(n) sal ond(er) scepen(en) va(n)/
loeven(en) tot behoef der voirs(creven) borghe(n) alle alsulke(n) beleyde/
alse hij heeft va(n) zijne(n) vad(er) oft va(n) he(m) selve(n) zijne(n) goeden/
aencleven(de) om die ald(air) te berusten in behulpe vande(n) selve/
borge(n) en(de) huerre ontlastinge(n) eisd(em)
Contributors
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2014-11-04 by Jos Jonckheer