SAL7349, Act: V°368.1 (696 of 698)
Search Act
previous | next
Act V°368.1  
Act
Date: 1456-06-18

Transcription

2019-01-22 by Walter De Smet
It(em) het zijn come(n) in rechte inde banck voe(r) meye(r) en(de) scepen(en) va(n) loeve(n) peter/
van blehain sone h(er) everarts wile(n) van blehain ridders in deen zijde/
en(de) h(er) wille(m) va(n) halleer ridder die uut machte va(n) scepen(en) brieven/
van loeve(n) bekent bij jossarde wile(n) de chesteal en(de) beleyt int/
jaer xiiii[c] xiiii voe(r) meye(r) en(de) scepen(en) va(n) loeven(en) int jaer xiiii[c]/
xxxix gegoedt en(de) geerft was in alle de onberuerlike goede/
des selfs jossarte te hannuyt en(de) daer omtrent gelege(n) in dande(re)/
alse va(n) vii boende(re)n lants gelege(n) inde(r) (con)treye(n) van ha(n)nuyt acht(er)/
de(n) hof robbeert stas neve(n) de goede d(er) erfgename(n) jans wile(n) va(n) bincke(m)/
welke goede de voirs(creven) peter aensprack seggen(de) dat de voirs(creven) wile(n)/
joes met wile(n) jouffr(ouwe) alite(n) sijne(n) wive dese goede hielt en(de) besadt/
als zijn p(ro)per goedt te(n) tijde vande(n) selve(n) huwelijc en(de) dat de/
voirs(creven) jouffr(ouwe) altijt aflivich was o(m)trent vier oft v jaer eer/
tvoirs(creven) beleyt was gedaen d(air) uut de guedinge des voirs(creven)/
h(er) willems gevolght is Ende voert dat de voirs(creven) jouffr(ouwe) alijt/
aflivich was v(er)berden en(de) hadde acht(er)gelate(n) eene(n) enige(n) witttigen/
sone gehete(n) jan de chestial die de voirs(creven) goede als op hem v(er)storve(n)/
sijnde voert de(n) voirs(creven) pete(re)n hadde v(er)cocht en(de) d(air) inne gegoidt/
met meer woirden (et)c(etera) Daer op de voirs(creven) h(er) wille(m) hem v(er)antwerden(de)/
dede segge(n) dat de voirs(creven) wile(n) jossart de voirs(creven) goede yerst hadde/
aenveert nae dode d(er) voirs(creven) [wile(n)] jouffr(ouwen) alite(n) en(de) d(air) nae beseten/
als zijn p(ro)per goedt en(de) wae(r) daer inne bleve(n) alle sijne(n)/
duerdach met meer woirde(n) bij hem geseeght alsoe dat nae aensp(ra)ke/
en(de) v(er)antw(er)den beyde de p(ar)tie(n) tot hue(re)n thoenisse wae(re)n gewijst/
daer als op heden te(n) dage va(n) rechte als om thoenisse te/
leyde(n) gestelt de voirs(creven) peter thoende alle pointe(n) voirs(creven) alsoe/
hij hem die v(er)mete(n) hadde en(de) de voirs(creven) h(er) wille(m) ende thoende/
gheen vande(n) pointe(n) van sijne(n) v(er)mete Dair om te(n) uut(er)sten de/
he(re)n tscepen(en) va(n) loeve(n) t(er) manisse(n) smeyers gewijst hebben voe(r)/
een vo(n)nisse dat de voirs(creven) h(er) willem van halleer met sijne(n)/
scepen(en) brieve(n) aen dese goede verdoelt wae(re) p(rese)nt(ibus) o(mn)ib(us) scab(inis)/
dempto smacht junii xviii
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2014-11-04 by Jos Jonckheer