SAL7351, Act: R°198.1 (421 of 738)
Search Act
previous | next
Act R°198.1  
Act

Transcription

2020-07-17 by fernand BERTRAND
Item jan de bruyne jan bouwens jan robbijns sone wilen henr(ix) claus vander/
haghen en(de) henric vanden goeden wayenberghe alle van langdorp in/
p(rese)ncia hebben genomen en(de) bekint dat zij genome(n) hebben van gielise/
vanden p(er)gate hebben(de) volcomen procuracie vanden godshuyse van/
sinte gertrud(en) te loven(e) de coren en(de) hoythiende des selfs godshuys bynne(n)/
der p(ro)chien van landorp gelegen Te houden en(de) te hebben vanden/
dage van heden eenen termijn van vi ja(r)en lanc v(er)volgen(de) Elx/
jairs dae(re)nbynne(n) om en(de) voir xlix mudden rox goet en(de) payabel d(er)/
maten van loven(e) met wanne en(de) vede(re)n wel bereidt alle jare ts(inte)/
andries messe te betalen en(de) tarscot opden spyker te leve(re)n ende om/
lv ryns guld(en) oft de weerde tsinte m(er)tens messe te betalen den vors(creven)/
gielise quolib(et) ass(ecutu)[m] Item de vors(creven) p(er)sone zullen noch jairlix betalen/
den p(ro)chiaen van langdorp x(½) mudde have(re)n en(de) x(½) mudde even(en)/
ts(inte) andries misse It(em) noch xii mandelen stroes en(de) ii voed(er) hoys elc/
voed(er) met vier p(er)den zonder argelist nad(er) oud(er) gewoenten die/
dair af geweest is Item zullen zij noch den selven prochien bynne(n)/
den selven t(er)mijne gheven iii[c] walme(re)n goet en(de) cusbair te weten/
tallen drie ja(r)en de helicht d(air)af Item zullen zij noch inde persse/
tarscot den vors(creven) godsh(uyse) nader ouder gewoente(n) alle jare den/
voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde leve(re)n een voed(er) hoys alsulc als voe(r) En(de)/
oft de vors(creven) p(er)sone bynnen den derden jare naestcommen(de) scheyden/
wouden also zij doen moegen es vorweerde dat zij dat den/
vors(creven) godshuyse een jair te voren cundigen zullen En(de) dese/
vorweerde(n) (et)c(etera) kers(makere) opp(endorp) januarii ix
Contributorsfernand BERTRAND
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2017-05-17 by Greet Stevens