SAL7351, Act: R°77.4 (183 of 738)
Search Act
previous | next
Act R°77.4  
Act

Transcription

2019-12-20 by fernand BERTRAND
It(em) want vranc de roode als geleit totten goeden jacops menghere/
op den dach van heden alhier inder stat hadde doen met rechte dach doen/
denijse kerincx des hem de diene(r) gestont om dat hij hem vanden/
selven goeden ongebruyc dede aen een huys en(de) hof gelegen opden hoec/
vander veschmerct te loven(en) neven de goede jacops va(n) meensele/
Aldair de selve denijs niet en quam Soe hebben de vonnissen der/
scepen(en) van loven(e) gewezen datmen den voirs(creven) vrancken houden sal vand(en)/
[vors(creven) goeden] inde macht van zijnen vors(creven) beleide soe v(er)re dat noch voir hen/
come(n) is p(rese)ntib(us) omnib(us) scabinis sept(embris) x
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2012-09-18 by Sabrina Keyaerts