SAL7352, Act: R°92.5 (204 of 660)
Search Act
previous | next
Act R°92.5  
Act

Transcription

2020-07-16 by kristiaan magnus
It(em) her ghijsbrecht galoys p(ro)chiaen van weve(r) renu(n)c(ians) in p(rese)ncia/
heeft v(er)huert gorde hanckart te loeven(en) alle de beempde d(er) p(er)sonatscap/
toebehoiren(de) so v(er)re die te weve(r) en(de) d(aer) omtr(ent) gelege(n) zijn te houde(n)/
en(de) te hebben so lange de voirs(creven) h(er) ghijsbrecht leve(n) sal Pro c(er)to p(re)cio/
de quo sat(is)f(actum) p(ro)mitt(ens) war(andizare) beert p(ri)ke(re) dec(embris) q(ua)rta
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2012-09-13 by Sabrina Keyaerts