SAL7352, Act: V°227.3 (479 of 660)
Search Act
previous | next
Act V°227.3  
Act

Transcription

2015-09-13 by kristiaan magnus
It(em) al eist dat de voirs(creven) gelofte t(er) manisse(n) steet nochta(n) en sele(n)/
de voirs(creven) gehuissce(n) d(aer) mede niet moege(n) werke(n) dan om te hebbe(n)/
en(de) te heffen xx c(r)[o]ne(n) vand(er) voirs(creven) so(m)me(n) te sinxen(en) naestcomende/
en(de) tsurplus also saen en(de) niet eer alse de borghe(n) vande(n) wissel/
b(er)thelmeeus alfer de(n) voirs(creven) gehuyssce(n) af gewo(n)ne(n) sele(n) hebbe(n) met/
rechte die xxxv c(r)[o]ne(n) die de voirs(creven) wout(er) gekint heeft dat/
hij de(n) voirs(creven) barth(elmeeus) sculdich mocht wesen te(n) tide(n) als tgebot/
vand(er) scult ov(er) te bringe(n) gebode(n) was eisd(em)
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2012-09-14 by Sabrina Keyaerts