SAL7352, Act: V°32.5 (85 of 660)
Search Act
previous | next
Act V°32.5  
Act

Transcription

2015-08-19 by kristiaan magnus
It(em) meest(er) pet(er) va(n) loeven(en) renu(n)c(ierende) (et)c(etera) heeft gelooft inne te stane en(de)/
te rechte te v(er)antw(er)den(e) en(de) te voldoene jege(n) eene(n) yegelike(n) va(n) alsulke(n)/
xiii crone(n) en(de) xvi st(uvers) alse zoete [vacat] die gel(eit) is tot de(n)/
goede(n) meest(er) arts hav(er)tuyn getoge(n) heeft uute(n) wissel te loeven(en) en(de) de(n)/
selve(n) wissele(re) d(aer) af tontlaste(n) En(de) d(aer) af heeft gelooft meest(er) ardt/
de(n) voirs(creven) meest(er) pete(re)n scadeloes tontheffe(n) Cor(am) p(ri)ke(re) m(er)cels aug(usti) xxx
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2012-09-12 by Sabrina Keyaerts