SAL7353, Act: V°154.2 (404 of 845)
Search Act
previous | next
Act V°154.2  
Act
Date: 1459-12-04

Transcription

2019-12-01 by Kristiaan Magnus
It(em) philips van scoenhove(n) wettich sone jonch(e)r henr(ic) van scoenhove(n) die/
int jaer xiiii[c] lvi xvi dage in junio bijde(n) geleydden tot de(n) goeden/
stevens vanden poele gegoet was in een steyne(n)huys met den grechts/
valbruggen en(de) anderen toebehoirte(n) dat den voirs(creven) va(n) scoenhove(n) toe te/
behoiren plach te woeluwe gelegen van welker guedingen steve(n) vand(en)/
poele den voirs(creven) ph(ilip)s va(n) scoenhove(n) waerscap geloofde alsoe de brieve/
hier af zijnde uutwisen Ende om deswille dat meester jan adriaen/
vand(er) ee de voirs(creven) goede met meer anderen aldair gelege(n) jege(n) de(n)/
voirs(creven) van scoenhoven gecrege(n) heeft ende de voirs(creven) ph(ilip)s van scoenhove(n)/
die dwaerscap des voirs(creven) stevens met rechte ov(er)gegeven heeft met/
der guedinge(n) voirs(creven) dair om eist dat de selve meest(er) adriaen gekint/
heeft de selve guedinge en(de) waerscap vanden voirs(creven) ph(ilips)e ontfange(n)/
te hebben Te dien eynde oft de selve ph(ilip)s oft zijn nacomel(ingen) die/
voirt den voirs(creven) meest(er) adriane met zijne(n) bruedere(n) waerscap gelooft/
heeft uut ocsuyne der selver gepraemt worde dat hij en(de) zijn na/
comelinge(n) dan de voirs(creven) brieve den voirs(creven) ph(ilips)e va(n) scoenhove(n) ende/
zijne(n) nacomelinge(n) sculdich sele(n) sijn te baten te bringen en(de) hen d(aer) mede/
inden rechte te behulpen opp(endorp) wijtvliet dec(embris) q(ua)rta/
ContributorsJos Jonckheer
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2013-10-20 by Kristiaan Magnus