SAL7354, Act: V°191.3 (449 of 773)
Search Act
previous | next
Act V°191.3  
Act
Date: 1460-12-29

Transcription

2014-12-07 by kristiaan magnus
It(em) jan opden berch rintmeester des edelen en(de) jonch(e)r(e)n jacops greve van salmen hee(re)/
van rotselair (et)c(etera) als geleid tot den goeden have en(de) erve mits machte van scepen(en) brieve(n)/
van loeven(en) des voirs(creven) jonch(e)r jacops in p(rese)ncia heeft gekint en(de) gelijd oppenbairlic/
gehave(n) te hebbe(n) en(de) ontfanghe(n) vand(en) edele(n) en(de) mogenden jonch(e)r janne greve van/
nassouwen tsarrenbrugge(n) hee(re) te heynsberghe te leeuwenberghe te diest en(de) te/
zichen(en) (et)c(etera) en(de) dat bij handen mathijs van rode rintmeest(er)s des voirs(creven) jonch(e)r/
jans inden lande van diest de helicht van hondert xli r(ijnsch) gul(den) eene(n) stuv(er) en(de) vi mite(n)/
van dien ii[c] lv(½) r(ijnsch) gul(den) eene(n) st(uver) en(de) vi mite(n) erflijc die de voirs(creven) jonch(e)r jacop/
en(de) jouffr(ouwe) magriete roelants weduwe joes wijlen absoloens jairlijcx en(de) erflijcx/
heffen(de) sijn opde goede chijse en(de) pachte des voirs(creven) jonch(e)r jans bescreve(n) in seke(re)n/
scepen(en) brieve(n) van loven(en) dair op gemaict te twee t(er)mijne(n) Te weten(e) deen helicht/
te bamisse en(de) dand(er) helicht te paesschen ende dit vand(en) t(er)mijne van bamisse/
lestleden Bekinnen(de) hem de voirs(creven) jan opden berch als voe(r) vand(en) voirs(creven) t(er)mijne/
helicht van hond(er)t xli r(ijnsch) gul(den) eene(n) stuve(re) en(de) vi mite(n) te bamisse lestlede(n) gevalle(n)/
volcomelic genoech gedaen en(de) wael betailt Scelden(de) volcomelic dair af/
quite den voirs(creven) jonch(e)r janne sijne(n) rintmeest(er) voirs(creven) en(de) alle ande(re) dient/
aengaen mach Gelovende hier af recht warant te sijne tegen eene(n) yegelike(n)/
cor(am) roelofs colonia decembr(is) xxix
//
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2013-08-26 by Kristiaan Magnus