SAL7355, Act: R°189.3-V°189.1 (383 of 490)
Search Act
previous | next
Act R°189.3-V°189.1  
Act
Date: 1462-04-02

Transcription

2020-01-09 by kristiaan magnus
It(em) want symon langhesmet der stat poirte(r) met des(er) stat brieve(n) hadde doen/
bescrive(n) den scoutheit mer vrouwen van heeswijc tot astent die de(n) selve(n)/
poirte(r) in hachte(n) hadde gestelt d(aer) af den dach op heden diende Soe sijn de/
vors(creven) symoen t(er) eenre en(de) arnd barwen scoutheit t(er) ande(re) op hede(n) come(n) voir/
de(n) raide vand(er) stat Aldair de voirs(creven) symoen seke(r) gebreke(n) en(de) injurien opgedaen/
heeft die hem de vors(creven) scoutheit tonrechte gedaen soude hebben ende de/
scoutheit hem d(aer) op verantweerde alsoe dat beide de vors(creven) p(ar)tien tot hue(re)n/
bethoene gestelt sijn Overgeven(de) in wederssijde(n) dat de stat tot astent/
vors(creven) schick eene(n) (com)missar(is) om hue(r) getuygenisse in wed(er)ssijde(n) taenhore(n)/
der getuyge(n) eede te doen stave(n) en(de) van hue(re)n deposicien behoirlic rapport te/
doene ende hebben d(aer) toe in wed(er)ssijden dach genome(n) om dit te leyde(n) des dijssend(aigs)/
na beloeken(en) paessce(n) naistcomen(de) En(de) voirt overgeven(de) dat de selve (com)missar(is)/
bijder vors(creven) stat alsoe gedeputeert nae dat tgetuygenisse der vors(creven) p(ar)tien
//
geleyt sal sijn den p(ar)tien voirt dach bescheiden sal om duytsprake/
vander stat d(aer) af te aenhoe(re)n promitt(ens) ratu(m) en(de) te betale(n) soe wes/
int ongelijc bevonden wort alle coste(n) van rechte cor(am) (con)silio opidi/
et tymple hoeve(n) scabinis ap(ri)lis s(e)c(un)da
ContributorsMi-Je Van Gils , Chris Picard
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-03-11 by kristiaan magnus