SAL7355, Act: R°71.4 (170 of 490)
Search Act
previous | next
Act R°71.4  
Act
Date: 1461-10-26

Transcription

2021-02-09 by kristiaan magnus
Item willem gort ende jan vander straten geheten feyt gebruede(re) woenen(de)/
alle inde prochie van rode bij corttelke hebben gelooft ongesundert ka(tlij)[ne(n)]/
vand(er) couthe(re)n weduwe jans wilen de ridde(re) marcken ouderogghe/
geheten vand(er) couthe(re)n en(de) janne ouderogge geheten vand(er) couthe(re)n voir/
hem en(de) sijnen brued(er) en(de) suste(re)n ond(er) hen daghe zijnde Alse vanden/
coope van xxxv opgaen(de) eyken staen(de) te nuwerode opde heide geheten/
d(er) couthe(re)nheyde vieren(de)dertich pet(er)s te xviii st(uvers) tstuc Te weten deen/
helicht dair af ts(int) jansmesse naestcomen(de) en(de) dand(er) helicht tsint/
jansmesse d(aer) na
te kersmesse d(aer) na q(u)oli te betalen quolib(et) ass(ecutu)[m]/
te weten(e) deen helicht d(er) vors(creven) ka(tlij)[ne(n)] en(de) dand(er) helicht den vors(creven)/
marcke en(de) janne no(m)i(n)e quo sup(ra) Ende het is vorweerde al hebben/
de vors(creven) drie gebruede(re)n de vors(creven) geloofte gedaen ongesund(er)t dat de/
vors(creven) willem met zijnen derdendeele te betalen sal gestaen zond(er)/
vorder gepraempt te worden en(de) hier toe hebben de vors(creven) katlijne/
en(de) jan hue(r) consent gedraghen cor(am) roelants m(er)sb(er)ge oct(obris) xxvi
ContributorsChris Picard
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-02-21 by Jos Jonckheer