SAL7356, Act: R°223.2 (422 of 456)
Search Act
previous | next
Act R°223.2  
Act
Date: 1463-05-21

Transcription

2020-07-09 by myriam bols
Item gort hanckart die gemechtich is van pete(re)n van ghierle te heffen/
eenen rijd(er) jairlix van dien twee rijders erflijc die jacop ve(re)noeden/
heeft aen ende op een huys en(de) hof metten wynnen(de) lande diericx/
vand(er) horst gelegen inde dorpstrate alsoe langhe ende tot dat/
sesse cronen eens met cost ende co(m)mer d(air) op geloopen die/
de vors(creven) jacop den vors(creven) pete(re)n sculdich was vernueght souden wese(n)/
gelijc dat blijct aprilis p(ri)ma libro lx[o] ende de selve jacop ve(re)noyen/
in p(rece)ncia Hebben gemechticht augustijne van dormale den selven/
rijder vanden vors(creven) ii rijd(er)s jairlix te manen te eysschen opte/
boren en(de) tontfanghen en(de) ofs noet zij met rechte te v(er)volgen/
te daghen ende te panden zoe langhe en(de) tot aen d(er)re tijt/
dat de selve augustijn innegehaven sal hebben alsulken vijf/
rijders eens met coste van rechte die hier om geboe(re)n mochte(n)/
als de selve jacop ysabeelen [vacat] sculdich en(de) belanc/
is met scepen(en) brieven van loven(e) van lijfpensien Ende inde(n)/
gevalle oft de vors(creven) jacop aflivich wordde eer de vors(creven) vijf rijd(er)s/
betaelt en(de) gelijc vors(creven) steet innegehave(n) wae(re)n zoe heeft de vors(creven)/
gort gelooft te vervane [vacat] dochter des selfs jacops dat/
zij dinheffen vors(creven) navolgen(de) des(er) p(ro)curacien (con)sente(re)n sal en(de) laten/
geschien p(rese)nte willem(air) burgim(a)g(ist)ro maii xxi
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-05-03 by Jos Jonckheer