SAL7356, Act: V°170.4 (334 of 455)
Search Act
previous | next
Act V°170.4  
Act
Date: 1463-02-27

Transcription

2018-11-30 by myriam bols
It(em) is vorweerde al eest dat de(n) vors(creven) brief sprect ter/
manissen dat de vors(creven) p(ri)or en(de) co(n)vent he(n) d(air) niet met/
behulpen en sallen ten bynne(n) den ten wae(re) dat de(n) giel(ise)/
vand(er) stoct brued(er) vand(er) selv(er) orden(en) sone wilen meest(er)/
giel(is) vand(er) stoct de buyten lants is bynne(n) vii jae(re)n naestcomen(de)/
bynne(n) lants en(de) te lov(en) quame want als dan souden de/
vors(creven) prior en(de) (con)vent hen mette(n) vors(creven) br(ieve) mogen behulpe(n)/
om de vors(creven) hove alsdan t(er) stont te gecrige(n) en(de) niet/
and(er)s
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-04-26 by Jos Jonckheer