SAL7356, Act: V°71.2 (139 of 455)
Search Act
previous | next
Act V°71.2  
Act
Date: 1462-10-04

Transcription

2022-11-03 by myriam bols
It(em) wouter van nethen(en) geheete(n) vanden royele in p(rese)ncia heeft willichlijc/
overgegeve(n) geson gheconsenteert en(de) ghewillecoirt dat meest(er) augustijn/
sijn sone p(ri)us ema(ncipa)[t(us)] ter stont v(er)coepen sal moigen in al oft in deele/
die omberuerlike goede die jouffr(ouwe) katlijne wijlen van nethen(en) weduwe/
andries wilen thomaes moeye des vors(creven) meest(er) augustijns de(n) selve(n)/
meest(er) augustijne behalve(n) sijns vaders tocht maicte in hue(re)n testame(n)te/
willecoeren(de) ende gheloeven(de) den vors(creven) sijne(n) sone als dat gebuert dat/
hij dan d(aer) toe hant en(de) mont sal leene(n) voe(r) alle he(re)n hove(n) oft gerichte(n)/
d(aer) dat soude moige(n) dyene(n) oft behoeve(n) ter coepe(re)n behoef sonder des vors(creven)/
wout(er)s cost Bij alsoe dat de vors(creven) wout(er) eer hij alsulke(n) behulp oft/
afgaen den vors(creven) sijne(n) sone sal derve(n) doen te binne(n) sal sijn inder/
stad wissel vanden coepe soe vele gelts te hebben dat hij d(aer) mede soe/
vele lijftochts sal moeghen coepen als die selve v(er)cochte goede gonde(n)/
oft ter goeder trouwe(n) jaerlix weirt wa(r)en d(aer) af die hootpe(n)ni(n)ghe/
altoos den vors(creven) meest(er) augustine blive(n) sullen sonder arghelist/
coucker(oul) ouderogghe octobr(is) iiii[ta]
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-04-12 by Jos Jonckheer