SAL7357, Act: R°155.1-V°155.1 (309 of 517)
Search Act
previous | next
Act R°155.1-V°155.1  
Act
, en 2 laatste lijnen
Date: 1464-02-04

Transcription

2016-12-23 by Karel Embrechts
Cond zij allen lieden dat henric van maelcote en(de) cleme(n)cie/
zijn wijf hebbe(n) genome(n) en(de) bekint dat zij genome(n) hebben/
van jonch(e)r janne hee(r) va(n) assche (et)c(etera) als mo(m)boir gemechticht va(n)/
onsen gened(ich) hee(r) de(n) hertoge (et)c(etera) [bij zijnre genade(n) zegle en(de) brieve die hij d(air) af exhib(er)de] der wettiger kijnde(re) jonch(e)r/
gielijs wile(n) hee(r) va(n) gheete van hierge en(de) va(n) byoul en(de)/
hue(r) goede thoff en(de) de goede der selver wettiger kynde(re)/
die tande(re)n tide [insdeels] gehoirt hebbe(n) tot den hove van borre/
gelegen inde p(ro)chie van herent en(de) wiltsele en(de) d(air) omtrent/
gelikerwijs de voirs(creven) gehuyssche die tot noch gehoude(n)/
hebben Te houde(n) te hebbe(n) en(de) te wynne(n) van halfm(er)te lestlede(n)/
dat zijn sal int jaer xiiii[c] lxiiii eene(n) t(er)mijn va(n) twelf xiii/
jaren lang deen na dander staphans sond(er) middel volgen(de)/
elcx jaers darenbinne(n) om en(de) voe(r) xxxix mudde(n) corens/
d(er) maten van loeven(en) met wa(n)ne en(de) met vede(re)n wel bereyt/
alle jae(re) It(em) hebbe(n) zij noch genome(n) dlant dat machtilt/
coenrarts gehouden heeft houden(de) omtrint iii(½) boende(r) in v/
stucken gelege(n) inde p(ro)ch(ie) voirs(creven) te houde(n) en(de) te wynne(n)/
va(n) halfm(er)te lestlede(n) den t(er)mijn voirs(creven) lang duere(nde) It(em) noch/
dlant dat [jaerlijcx] om en(de) voe(r) viii m(ud)[de] rocx d(er) mate(n) voirs(creven)/
It(em) dlant dat gh(er)t van dyeve(n) gehoude(n) heeft houden(de)/
omtrint iiii boende(r) in vier stucke(n) inde voirg(eruerde) p(ro)chie(n) gelege(n)/
om en(de) voe(r) ix m(ud)[de] rocx d(er) mate(n) voirs(creven) d(air) af den/
t(er)mijn inghinc te halfm(er)te lestlede(n) dueren(de) als voe(r) It(em) noch/
dlant dat de weduwe vande(n) ynde en(de) m(er)ten de coni(n)c gehoude(n)/
hebbe(n) te houden(de) te samen omtrint seventhien dachmael/
te houden en(de) te hebbe(n) van halfm(er)te naestcomen(de) eene(n) t(er)mijn/
van xiii jare(n) lang v(er)volgen(de) elcx jaers dare(n)binne(n) om xvi/
mudde corens d(er) mate(n) voirs(creven) It(em) sele(n) zij noch hebbe(n) van/
de lande die raes de rijke houden(de) is en(de) die aenv(er)de(n)/
t(er) stont soe wa(n)neer de jaerscheere(n) des selfs raes uut [sele(n)] zijn/
dueren(de) de(n) t(er)mijn dat zij de goede van borre hebbe(n) elcx jaers om en(de) voe(r) drie en(de) een half mudde rox/
der mate(n) voirs(creven) It(em) tot dese(n) sele(n) zij noch hebbe(n) de/
lande die gord de waerseghe(re) gehoude(n) heeft houden(de)
//
omtrint i(½) boende(r) ingaen(de) te halfm(er)te naestcomen(de) dueren(de) eene(n)/
t(er)mijn va(n) xiii jare(n) elcx jaers om en(de) voe(r) iii m(ud)[de] vi mol(evate) rox/
pacht en(de) mate(n) voirs(creven) Welke so(m)me van coren(en) beloepe(n) tsame(n)/
lxxviii mudde xiiii mol(evate) rocx dair af sele(n) de(n) voirs(creven) gehuyssce(n)/
jaerlijcx betale(n) alsoe in tijts dat de gebruede kynde(re) d(air) bij/
gheen scade en lijde(n) Inde(n) yerste(n) he(re)n arde va(n) coursworm/
oft den zijne(n) lx mudde de(n) xii ap(oste)len te loeven(en) xxv m(ud)[de] en(de)/
der cap(it)len van sinte pet(er)s te loeven(en) i(½) mudde Des selen/
zij jaerlijcx heffen en(de) inhale(n) des h(ier) na volcht Inde(n) yerste(n)/
die iii mudde rocx die de voirs(creven) m(er)ten de coni(n)c jaerlijcx/
van seke(re)n goede dat hij te(n) erfpachte genome(n) [heeft] sculdich is It(em)/
xviii mol(evate) rocx en(de) i(½) cap(uyn) die machtilt coenrarts en(de) willem/
bone sculdich zijn It(em) ix mol(evate) die de voirs(creven) gehuyssce(n)/
selve(n) jaerlijcx ghelde(n) en(de) betale(n) vande(n) goede(n) dat jans/
bruesselmans was It(em) iiii r(ijnsche) gul(den) die sij oec jaerlijcx/
betale(n) van eene(n) eeussele gehete(n) de brande It(em) [noch] iiii pet(er)s/
aen de(n) meye(r) van he(re)nt die hij jaerlijcx gheeft vande(n)/
goeden gehete(n) de vloet Met (con)dicie(n) en(de) vorwerde(n) oft/
d(air) jaerlijcx gebrect so salme(n)t he(n) oplegge(n) en(de) wes d(air) oevert/
d(air) af selen zij rekeni(n)ge bewijs en(de) betalinge doen m(ijn) jonch(er) voirs(creven)/
oft den ghene(n) dient behoire(n) sal q(u)[o]l(ibet) It(em) is vorwerde dat/
de voirs(creven) wynne(n) de voirs(creven) goede sele(n) houde(n) wy(n)ne(n) w(er)ve(n)/
en(de) meste(n) wel en(de) loflijc de voirs(creven) t(er)mijne(n) lanc dueren(de) gelijc/
reengenote(n) bove(n) en(de) benede(n) en(de) die algad(er) late(n) te hue(re)n/
afsceyden(en) gelijc de aerde inhebbe(n) sele(n) met (con)dicie(n) wesme(n)/
bevint meer d(air) op gedaen te hebbe(n) datme(n) hen d(air) af/
doen [gescien] sal wes goede(n) ma(n)ne(n) hen des v(er)staende d(air) af ordine(re)n/
selen en(de) dat selen zij halen en(de) trecken aen hue(r) leste/
betalinge It(em) waert dat zij e(n)nige schade lede(n) des god/
v(er)huede va(n) tempeeste oft gemeyne(n) orloge [oft ande(er)s] so is vorwerde/
datme(n) he(n) d(air) af restoir doen sal gelijc ande(r) hue(re)n pechtene(re)n/
bove(n) en(de) benede(n) doen selen [It(em) sele(n) de wy(n)ne(n) alle jae(re) als de wijn gesnede(n) sal zijn op de me(n)ne(n)strate en(de) op zwanenberch gehoude(n) zijn dien te vue(re)n inde p(er)sse] En(de) alle dese vorwerde(n) zande/
langrode febr(uarii) quarta
ContributorsKristiaan Magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-12-24 by kristiaan magnus