SAL7357, Act: R°178.1 (351 of 517)
Search Act
previous | next
Act R°178.1  
Act
Date: 1464-03-12

Transcription

2017-01-14 by Karel Embrechts
Cont zij allen lieden dat de eerwerdighe hee(re) her jan van/
merchten(en) busscop van lyberie en(de) wijbusscop des hogheboren(en)/
en(de) mechtigen he(re)n lodewijcx van burbon elect geco(n)firmeert te/
luydic ter eend(er) en(de) katlijne vand(er) bueken weduwe willems/
wilen puttemans ter ander zijden sijn met malcande(re)n eens/
worden voir hen hue(re)n erven en(de) nacomelinghen der pointe en(de)/
condicien hier na bescreve(n) die zij gelooft hebben tonderhouden/
van hue(re)r beider erve [neve(n) een] gelegen inde grymstrate d(air) de vors(creven)/
her jan en(de) de weduwe [nu ter tijt] inne woenen Te weten(e) inden/
yersten dat alsulken muer en(de) huyse als de vors(creven) her jan d(air)/
staende en(de) gemest heeft ter zijden d(er) vors(creven) weduwen wert/
van voir tot achter omtrent [vacat] voeten lanc tot eeuwege(n)/
daghen sale(n) bliven staende en(de) dien sal de vors(creven) her jan houde(n)/
op zijne(n) cost zond(er) de vors(creven) weduwe dair af e(n)nighen/
cost of last te hebben En(de) ter and(er) zijden sal de vors(creven) her/
jan als voir hebben en(de) behouden zijnen usiendrup vanden/
selven erve op derve der vors(creven) katlijnen van voir tot acht(er)/
d(air) inne de selve katlijne voir hair en(de) hae(re)n nacomelinge(n)/
consent gedragen heeft zond(er) den selven he(re)n janne oft/
zijnen nacomelingen d(air) inne e(n)nighen stoet crot oft letsel/
te doen oft laten geschien in e(n)niger manie(re)n En(de) sal de selve/
her jan op dat hem gelieft inden selven muer metsel/
te drie stayen steene uutsteken(de) omtrent iiii oft v duyme(n)/
ter zijden wert d(er) vors(creven) katlijnen in kynnessen van osyendruppe/
kers(makere) roel(ants) m(ar)tii xii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-05-24 by Xavier Delacourt