SAL7357, Act: R°212.1 (418 of 517)
Search Act
previous | next
Act R°212.1  
Act
Date: 1464-04-16

Transcription

2020-01-23 by Karel Embrechts
It(em) matheeus colcx renu(n)c(ians) en(de) heylwijch zijn wijff weduwe pliss(is) wilen/
va(n) vorst in p(rese)ncia hebben gehuert ende bekint dat zij gehuert hebbe(n) jegen/
gorde wyllart beyde van woude renu(n)c(ians) sijn vorsterye te loeven(e) te houde(n)/
ende te hebbe(n) vande(n) daghe van sintjansmisse naistcomen(de) eene(n) t(er)mijn van/
vier jaren lang vervolgende elcx jaers darenbynne(n) te wete(n) dierste twee/
jae(r) tsjaers om xx rijd(er)s te xxv st(uvers) stuc [an(te) dat(um)] en(de) dand(er) ii jare tsjaers om/
xxii rijd(er)s ind(er) w(er)de(n) voirs(creven) alle jare half te kersmisse en(de) half tsintjansmisse/
te betale(n) de(n) voirs(creven) go(defri)[do] q(uo)l(ibet) ass(ecutu)[m] de hueringe nochta(n) opden dach van hede(n)/
ingaende inde est fideiussor johannis robbijns f(ilius) quond(am) egidii (com)mor(ans)/
apud cumptich renu(n)c(ians) et p(ri)mi duo It(em) d(i)c(t)i (con)iuges p(ro)mis(eru)nt adduce(re) ad/
mo(nicionem) go(defri)[di] henr(ici) cluwens et henr(ici) de wynge et henr(ici) vande(n) veere/
f(ilii) quond(am) gossuini (com)mor(antis) apud kyesekem et in h(iis) p(ro)stare q(uod) facie(n)t p(ro)miss(i)o(n)es/
(con)si(mi)les opp(endorp) langrode ap(ri)lis xvi
Contributorskristiaan magnus
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-05-24 by Xavier Delacourt