SAL7357, Act: R°212.3 (419 of 517)
Search Act
previous | next
Act R°212.3  
Act
Date: 1464-04-16

Transcription

2017-01-27 by Karel Embrechts
It(em) gord van arenb(er)ge sone wile(n) jans in p(rese)ncia heeft gekint en(de) gelijdt/
dat hij gehadt gehave(n) en(de) ontfange(n) heeft van ja(n)ne vander bruggen/
geheten metten ghelde en(de) marie(n) zijnen wive alle alsulke(n) haefliken/
goeden en(de) pe(n)ninge(n) als hem met thorie(n) mette(n) ghelde zijne(n) wive/
docht(er) des voirs(creven) jans vande(n) yerste(n) bedde in huwelijker vorwerden/
gelooft ende toegeseecht ware(n) bijde(n) voirs(creven) ja(n)ne en(de) marije(n) zijne(n) wive/
Bekinnende hem de voirs(creven) goird dair af en(de) mette(n) ii deele van des/
jaerlijcx come(n) sal va(n) i bempde houden(de) omtrint drie dach(mael) gelege(n) te/
herent jege(n) over de(n) [bosch] goede(n) peters wile(n) vranx dat de selve gord/
voirtane des voirs(creven) jans zijns zweers leefdage lang met (con)dicie(n) tussce(n)/
hen gemaect heffen(en) en(de) opboire(n) sal volcomelijc genoech geschiet/
zijnde behoudelijc dat de voirs(creven) jan en(de) zijn wijff en(de) de voirs(creven) gord/
den chijs uute(n) voirs(creven) ga bempde gaende jaerlijcx half en(de) half ghelde(n)/
en(de) betalen selen p(ro)mitt(ens) de cet(er)o null(atenus) alloq(ui) sed war(ans) roel(ants) zande ap(ri)l(is) xvi
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-05-24 by Xavier Delacourt