SAL7357, Act: V°99.4-R°100.1 (204 of 517)
Search Act
previous | next
Act V°99.4-R°100.1  
Act
Date: 1463-11-10

Transcription

2019-04-17 by Karel Embrechts
Item willem couwens meye(r) jonch(e)r wout(er)s van elde(re)n heeft/
gelooft henricke vand(er) roeren geheten vand(er) bruggen en(de) zijn/
goede geheelijc en(de) al los quijt en(de) scadeloes te houden tot eeuwege(n)/
dagen van allen alsulken lasten costen oft scaden die de selve/
henric oft zijn goede van nu vortaen e(n)nichsins hebben mochte(n)/
vanden scepen(en) brieven hier na verclaert Te weten(e) inden/
yersten vanden brieve d(er) pechtingen vanden hove en(de) d(er) goede/
jonch(e)r wout(er)s van elde(re)n gelegen te kersbeke die welcke/
peter vand(er) roeren tegen den selven willem(me) als meye(r) des/
vors(creven) jonch(e)rs met scepen(en) brieven van loven(en) vand(er) daet/
xiiii[c] liiii aprilis prima in pechtingen genomen heeft/
/ dair de vors(creven) henric onder meer meer ande(r) voirgesproke heeft/
en(de) borghe bleven es en(de) desgelix vanden scepen(en) brieven van lov(en)/
van v[c] ryns gul(den) rid(er)s die de vors(creven) peter als principael/
en(de) de vors(creven) henric sijn brued(er) als een van sijnen borgen den/
vors(creven) willem(me) bekint hebben en(de) den condicien vorwerden geloften/
en(de) beleide totten goeden des vors(creven) pet(er)s henrix en(de) meer ande(re)/
des vors(creven) peters borg(en) gesciet onder den selven bekynbrieve/
staen(de) lib(r)[o] lvii m(ar)tii xiii et t(antu)m ad hoc face(re) q(uan)tu(m) p(re)fato henrico/
vand(er) roeren et suis succ(essoribus) mo(do) debito possit valere kers(makere) sande/
no(vembris) x
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-05-24 by Xavier Delacourt