SAL7358, Akte: R°194.1 (410 van 511)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte R°194.1  
Act
Datum: 1465-05-07
TaalNederlands

Transcriptie

2019-01-08 door Dominique Van Daele
Allen den ghene(n) die dese l(ette)ren zulle(n) sien oft hoire(n) lese(n) borg(er)meeste(re)n scep(enen)/
ende raid der stad va(n) loeven(en) saluyt doen cont en(de) te weten(e) dat op de(n)/
dach datu(m) van desen voir ons come(n) is in p(ro)pe(re)n p(er)sone jonch(e)r wout(er)/
van else en(de) heeft geco(n)stitueert volcome(n) macht p(ro)cu(r)acie en(de) auctoriteit/
geg(even) jacope(n) hoze woenen(de) inde h(er)birghe van vlied(er)beke Alle ende/
jeg(ewelcke) sijn goede chijse rente(n) pachte(n) jaerguld(en) en(de) sculde(n) die de ende/
voirt alle br(ieven) te vo(n)nisse en(de) die met rechte texeque(re)n na costume ende/
gewoente vande(n) bancke(n) en(de) plaetse(n) dair dat gebue(re)n oft behoeve(n) sal/
van alle(n) sine(n) voirs(creven) goede(n) die hij heeft binne(n) den lande va(n) braba(n)t dieme(n)/
hem nu sculdich is oft naemals sculdich wese(n) sal te mane(n) teysschen/
op te bue(re)n ende tontfang(en) aende wat p(er)sone oft te wat stede(n) dat dat/
sijn mach dair vore te panden te dage(n) te beleide(n) ende iii rasteme(n)te/
te doe(n) legge(n) na gewoente en(de) costume vande(n) plaetse(n) d(aer) dat behoire(n)/
sal oft behoeve(n) sal moge(n) die met rechte te v(er)volg(en) texeque(re)n te/
vorde(re)n [en(de)] ofts noot gebuerde vande voir alle(n) richte(re)n gheestelijc ende/
weerlijc die voirg(eruerde) sake(n) met rechte te consteste(re)n te decline(re)n/
texcipie(re)n te reco(n)venie(re)n te v(er)antw(er)de(n) te bescudde(n) te bedinge(n) alle/
gescrifte(n) ende libelle(n) d(aer) toe dienen(de) over te geven(e) ende te nemen(e) te/
replice(re)n te duplice(re)n alsoe wel int p(ri)ncipael alst int accessoir alsoe/
dicke en(de) menichwerve(n) als dat te doe(n) sal sijn de getughen/
met rechte te v(er)sueke(n) bedwong(en) te w(er)de(n) tot hue(re)r deposicien die/
te leiden d(er) wed(er)p(ar)tien getuge(n) te sien zwe(re)n en(de) vg(e)n(er)alijc en(de) spe(ci)alijc/
voirtaen d(aer) inne te doene en(de) te vorde(re)n aller des [bij] de(n) voirs(creven) jonch(e)r wout(er)/
oft hij telker tijt jeg(en) en(de) voir oge(n) wae(r) hier inne gedae(n) en(de) gevordert/
soude moge(n) w(er)d(en) p(ro)mitt(entes) rat(um) (et)c(etera) maii vii
Nagekeken doorkristiaan magnus
Moderatorkristiaan magnus
Laatste update:: 2016-06-14 door Agata Dierick