SAL7358, Act: R°208.2 (436 of 511)
Search Act
previous | next
Act R°208.2  
Act
Date: 1465-05-17
LanguageNederlands

Transcription

2019-02-19 by Dominique Van Daele
Item her jan lepelere priester renu(n)cie(re)nde [in dese] de p(ri)vilegien vander/
univ(er)siteit van lov(en) heeft gekint sculdich te zijne [he(re)n] gorde vanden/
velde symone nouts geheten van eyck priesters en(de) janne vand(er)/
rest briede(r) vierhondert guld(en) pe(n)ninge ph(illip)us geheten rijd(er)s der/
mu(n)ten ons gened(ichs) he(re)n ts(er)togen van burg(oig)[ne(n)] en(de) van brabant (et)c(etera)/
goet en(de) ghinghe ter manessen van hen oft des eens van hen/
bringers sbriefs te betalen als vervolghde schout Te dien eynde/
dat de vors(creven) drie p(er)sone die de vors(creven) her jan gecoren gemaect en(de)/
geordineert heeft executoirs van zijnen testamente dair mede/
zullen volvue(re)n en(de) volbringen zijnen uut(er)sten wille gelijc en(de) in/
alle der manie(re)n men dat na de doot des selfs he(re)n jans open/
bairlic gepasseert voir notaris en(de) getuygen gesciet zijnde/
bevinden sal Ende oft hem yemant van zijnen magen en(de) vriend(en)/
oft ande(r) wie zij zijn dair inne versien oft niet dair tegen/
oppone(re)n woude So heeft hij begheert dat de selve zijn/
executoirs met den vors(creven) bekynne dat oppugne(re)n en(de) dat bescudden(de)/
dair tegen vallen zullen met allen hue(re)n crachten en(de) machten/
na uutwisen van zijnen vors(creven) uut(er)sten wille hier wae(r) over/
lodewijc roel(ofs) en(de) quinten cock(eroul) maii xviii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-06-14 by Agata Dierick