SAL7358, Act: R°218.3 (459 of 511)
Search Act
previous | next
Act R°218.3  
Act
Date: 1465-05-21
LanguageNederlands

Transcription

2019-04-08 by Dominique Van Daele
It(em) ostart sa stassart ter eender zijde en(de) jan bacheler ter ande(re) hebben/
malcande(re)n geloift dat zij gesamender hant en(de) met gemeyne(n) accorde/
trecken selen [opde sake verloren sonder lange(r) v(er)volch] bijde scepen(en) van beyden bancken te brain lalloyt op van in/
dond(er)daighe naistcomen(de) over viii [dage(n)] ende selen aldair vand(en) selve(n) scepen(en)/
neve(n) een raccoert en(de) beslicht van rechte en(de) opde eede der selver/
scepen(en) alse vanden [theer] costen vanden bailiu [der wet van brain vors(creven) gedain ten huyse der vors(creven) jans] die de vors(creven) ostart seecht den/
bailiu gerekent en(de) betaelt te hebben en(de) [dat] de bailiu die voirt den selven/
janne gegev(en) soude hebben Dwelc de selve jan ontkint meynen(de)/
die te v(er)halen opde(n) vors(creven) ostarde soe vollic zij gegroetst selen zijn/
bijde(n) vors(creven) scep(enen) hebben voirt malcande(re)n geloift dat soe wes/
die m en(de) lxi pl(acken) meer oft die in i papie(re)n cedulle getekent bij/
meest(er) ja(n)ne lobbe staen ger genoteert als datse de selve ostart de(n)/
vors(creven) ja(n)ne bacheler sculdich soude sijn i meer oft myne gedragen/
dan x r(insche) g(ulden) [pet(er)s te xviii st(uvers) tstuc] die de vors(creven) jan bacheler d(aer) op kint gehaven te hebben/
en(de) dan de coste(n) vors(creven) op datt(er) de sel als zij getaxeert sele(n) sijn en(de) op/
datt(er) de selve jan bijde(n) vors(creven) scep(enen) inne gedue(m)pt wort dat dat meer/
oft elc de vors(creven) bacheler den vors(creven) ostarde ge aende selve so(m)me cortte(n)/
sal sal en(de) dmyn de vors(creven) ostart den vors(creven) bacheler opleggen t(am)q(uam) ass(ecutu)[m]/
cor(am) meld(er)t col(onia) maii xxi
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-06-14 by Agata Dierick