SAL7358, Act: R°227.2-V°227.1 (475 of 511)
Search Act
previous | next
Act R°227.2-V°227.1  
Act
Date: 1465-05-09
LanguageNederlands

Transcription

2019-05-11 by Dominique Van Daele
It(em) de voirs(creven) vrancke heeft gelooft bij wille ende consente der/
voirs(creven) gehuysscen ende te huerre ernstiger begh(er)ten dat de selve
//
vrancke den voirs(creven) gerarde zijnen wive ende kijnde(re)n mette(n)/
selven beleyde altijts als hijs versocht sal werden bijstant va(n)/
rechte ende behulp doen sal waert dat de voirs(creven) gerard e(n)nich/
gebreck bevonde inde(n) geloften voirs(creven) oft inder guedingen dair/
af inder selver geloften mencie is gemaect Ende soe wa(n)neer/
de vijff rijnsche gulden(en) lijfpensien der voirs(creven) thien rijnsch(e)/
gulden(en) lijfpensien ende van eenen halven rijnsche gulden(en)/
erflijc afgequijt zijn ende de voirs(creven) gerard gheen gebreck/
en bevonde dan ende niet eer salmen den voirs(creven) gorde ende/
zijnen wive huer beleyt ov(er)geve(n) oft den voirs(creven) vrancke(n)/
anderssins dair mede laten wercken cor(am) eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-06-14 by Agata Dierick