SAL7358, Act: R°230.2 (481 of 511)
Search Act
previous | next
Act R°230.2  
Act
Date: 1465-06-04
LanguageNederlands

Transcription

2019-05-23 by Dominique Van Daele
Item al eest dat de vors(creven) geloofte ten vors(creven) t(er)mijne sprect so es nochta(n)/
vorweerde en(de) heeft de vors(creven) roelof den vors(creven) jacope geconsentert te/
volghen en(de) gelooft te doen en(de) laten volgen alsulken lijfrenten als hij/
opde stat van mechelen jairlix heeft en(de) heffen(de) is ten vors(creven) t(er)mijne/
als hem die gevallen zullen zijn en(de) hijse te heffen pleeght ende/
dat hij den selven jacope dair af alsulken quitancie gheve(n) sal/
en(de) alle behulp doen dat de selve rente(n) den selven jacope/
sullen volgen en(de) werdden betaelt tot d(er)re tijt dat hij vand(en)/
vors(creven) so(m)me geheelic sal zijn vernueght en(de) desgelix oic dat/
hij den selven jacope sal doen en(de) laten volgen in afcortting(en)/
van des vors(creven) steet alsulken xix hollan(sche) guld(en) als hem vallen/
zullen aen zijnen wynne te corttelke cortbeke overloy tsinte/
mertensmesse naestcomen(de) d(aer) toe hij gelooft heeft den selve(n)/
sijne(n) wynne te vervane dat hij d(aer) af den vors(creven) jacope beta/
linge doen sal vand(er) selver pechtingen Ende inden gevalle/
oft de vors(creven) roelof aflivich wordde eer hem van e(n)nich van/
des vors(creven) steet gevallen wae(r) en(de) de vors(creven) jacop d(aer)aen sijn/
vors(creven) schout niet verhalen en conste soe heeft roeloff/
vors(creven) den selven jacope dair voir verobligert ende/
tonderpande gesedt bij consente tshe(re)n vanden gronde bove(n)/
tvoldoen d(er) vors(creven) gelooften d(aer) zijn lijf en(de) goet in generael/
inne verbonden steet alsulken vierdel wyng(ar)ts als gelege(n)/
is te kessele onder den roke tusschen den wijngart gielis/
gilchoen en(de) henr(icke) boeve van welken wijngarde de vors(creven)/
roelof gelooft heeft altoes genoech te doen wart dat hij/
ergerens te nauwe gedaen hadde En(de) heeft dien gewarend(eert)/
op en(de) enen viedegedeelte van ii cap(uynen) xvii d(enieren) en(de) eenen/
hellinc erflic ta(m)q(uam) En(de) so wanneer de vors(creven) jacop vand(en)/
vors(creven) so(m)me en(de) allen cost en(de) co(m)mer volbet(aelt) sal wesen sal hij al des/
vors(creven) steet en(de) des desen aencleeft te nyeute te doen eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-06-14 by Agata Dierick