SAL7358, Act: R°236.3 (487 of 511)
Search Act
previous | next
Act R°236.3  
Act
Date: 1465-06-14
LanguageNederlands

Transcription

2019-07-04 by Dominique Van Daele
Op heden heeft vrancke uuten lyemingen hem beclaecht voir den/
rade vander stad dat hij van matheeuse colcx vorstere niet voldaen en/
can gecrigen alsulken t(er)minacie en(de) uutsprake als xxiiii ap(ri)lis lestleden/
tusscen hem en(de) den selven matheeuse was uutgesproken versuekende/
execucie vand(er) selver t(er)minacie(n) hem te moegen gescien Dair jegen de/
selve matheeus hem oppon(er)de meynende dat de t(er)minacie alsulc niet en/
ware dat hij van zijne(n) wegen dair voe(r) soude worden gepraemt seyde/
oec dat hij hadde geweten janne vanden hove wael te gec(ri)gen mair hij/
en hadde hem met hue(re)n br zijne(n) brieven niet willen behulpen En(de) alsoe/
is vort hier op p(ar)tien gehoirt zijnde int lange get(er)mineert en(de) uutgespro/
ken dat de voirs(creven) matheeus gehouden sal zijn den voirs(creven) vrancken de/
voirs(creven) t(er)minacie te voldoen oft dair af zijne(n) moet te hebbe(n) Maer/
dexecucie va(n) rechte over den selve(n) matheeuse is verbede(n) den voirs(creven)/
vrancke(n) te willen verhouden en(de) schorssen noch xiiii nacht lang ende/
binne(n) de(n) selve(n) xiiii nachte(n) sal de voirs(creven) vrancke de(n) selve(n) math(eeus) behulp/
doen met zijnen brieve(n) om placate te hebben dair mede de voirs(creven) ja(n) vand(en)/
hove buyte(n) moege werde(n) gehoude(n) t(er) ontlastinge(n) des voirs(creven) matheeus sond(er)/
cost oft last des voirs(creven) vrancx cor(am) lye(ming)[en] m(er)cels burg(imagistr)[is] junii xiiii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-06-14 by Agata Dierick