SAL7358, Act: R°239.3-V°239.1 (495 of 511)
Search Act
previous | next
Act R°239.3-V°239.1  
Act
Date: 1465-06-14
LanguageNederlands

Transcription

2019-07-17 by Dominique Van Daele
Item vanden stote en(de) gescille opverstaen tusschen (christ)iane roden janne/
lochtman en(de) pete(re)n vand(er) lynden alle woenen(de) te zichen(en) ter/
eender zijden en(de) gheerde vanden eynde burgermeester nu t(er)/
tijt te zichen(en) ter ande(re) alse van zeke(re)n eysschingen van toe/
segghen(de) die de vors(creven) yerste p(ar)tie meynt dat hen de vors(creven) gheert/
vanden eynde gedaen soude hebben van seke(re)n assijsen der stat/
van zichen(en) en(de) des dien aencleeft hebben hen de selve p(ar)tien te/
[wete(n) dierste] gesubmitteert en(de) verbonden inde eendrechtige uutsprake van/
jacoppe belcx en(de) henr(icke) poirte(re) en(de) dand(er) p(ar)tie in arnde vand(er) vort/
en(de) gorde meynart in sulker vueghen dat de vors(creven) seggers informa/
cie van p(ar)tien en(de) all tghene dat ter materien soude mogen diene(n)/
nemen sullen alle getuygenisse van p(ar)tien bij eede der/
gheend(er) die depone(re)n sullen mogen aenaenhoe(re)n en(de) hue(r) uutsp(ra)ke/
bij hen selven oft bij middel en(de) behulpe d(er) wet van zichen(en)/
die zij hier inne te baten sullen mogen neme(n) doen zullen
//
op dat zijs eensgeworden comen tusschen dit en(de) sondach/
naestcomen(de) En(de) oft zijs bij hen selven oft bij middel/
en(de) onderwijs der vors(creven) wet niet veraccorde(re)n en conne(n)/
soe sullen sij die saken in [en(de)] gescille vors(creven) en(de) al des voir/
hen come(n) wae(r) in gestrifte doen stellen en(de) die bringe(n)/
voir de he(re)n scep(enen) van lov(en) om d(aer) af een seggen/
van rechte te hebben om den wijn des and(er)en daeghs/
te weten(en) tsmaendaeghs d(aer) na En(de) oft e(n)niger/
p(ar)tien segger gebrake zullen zij ande(r) in die stat/
mogen neme(n) p(ro)mitt(entes) rat(um) abs(oloens) cock(eroul) junii xiiii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-06-14 by Agata Dierick