SAL7358, Act: R°240.4-V°240.1 (499 of 511)
Search Act
previous | next
Act R°240.4-V°240.1  
Act
Date: 1465-06-15
LanguageNederlands

Transcription

2019-07-22 by Dominique Van Daele
Item claus momboirs woenen(de) toffus die in pechtingen houden(de)/
es van wilen janne warnant als vanden xxviii boender leens/
die alderhande p(er)sone houden(de) zijn zeke(re) goede gelegen toffus/
en(de) d(aer) omtrent heeft gelooft bij (con)sente he(re)n anthonisse warnant/
priesters renu(n)cie(re)nde ut desen de vrijheit en(de) p(ri)vileg(ien) vand(er)/
univ(er)sit(eit) va(n) lov(en) laureyse van wynge die inde selve goede/
gegoet en(de) geerft is dat hij van nu vortaen zoe lange/
hij die goede houden zal den selven laur(eys) boven alsulken/
rente als willem brant van bruessel dair op heeft wel
//
en(de) wettelijc opleggen en(de) betalen sal jairlix te negen dossijne(n)/
corens elc boender zoe verre die goede die hij als/
voir houden(de) is hen strecken sullen ter goed(er) wairheit/
heeft vort gelooft dat hij de selve goede ad mo(nicio)[ne(m)]/
lossen sal van allen achterstelle der vors(creven) renten also v(er)re/
hij die houden(de) is abs(oloens) naus(nijdere) junii xv
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-06-14 by Agata Dierick