SAL7358, Act: R°243.2 (505 of 511)
Search Act
previous | next
Act R°243.2  
Act
Date: 1465-06-21
LanguageNederlands

Transcription

2019-08-02 by Dominique Van Daele
Item gielijs vander stoct woenen(de) int scaep heeft geloft pete(re)n/
beyart clerck sevenendertich en(de) eenen halven hollan(sche) guld(en) te sesthien stuv(er)s/
tstuck Te weten tweelf en(de) eenen halven hollan(sche) g(ulden) d(aer) af ts(in)[te] m(er)tensmisse/
naistcomen(de) oft ombegrepen te liechtmisse dair nae xii(½) hollan(sche) g(ulden) d(aer) af/
ts(in)[te] m(er)tensmisse oft ombeg(re)pen te liechtmisse daer nae volgen(de) en(de) tsurpl(us)/
te weten xii(½) hollan(sche) dair af ts(in)[te] m(er)tensmisse oft ombegrepen te liechtmisse/
dat dair nae staphants sond(er) middel volgen sal te betalen quol(ibet) ass(ecutu)[m] Als/
vander hue(ri)nghen van eenen stuck beempts gelegen in loevene(re)n beemde/
den welken de selve gielijs tegen den vors(creven) pet(ere)n eenen t(er)mijn van drie/
jae(re)n lanc ingaen(de) ts(in)[t] jansmisse naistcomen(de) gehuert heeft cor(am) m(er)cels burg(imagistro)/
junii xxi
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-06-14 by Agata Dierick