SAL7358, Act: V°118.5-R°119.1 (248 of 511)
Search Act
previous | next
Act V°118.5-R°119.1  
Act
Date: 1464-12-29
LanguageNederlands

Transcription

2018-02-09 by Dominique Van Daele
Item met den vors(creven) brieve heeft de vors(creven) jan bogart geconsenteert dat de/
voirs(creven) ii p(er)sone oft deen van hen sullen mogen behulpen om costeloes/
en(de) scadeloes onthaven te worden op alle zijn goede have en(de) erve
//
soe wair die belegen zijn vander saken en(de) borchtochten vors(creven) en(de) van allen/
costen en(de) lasten die dair op gelopen zijn oft comen mogen zij wae(re)n/
van rechte oft ande(r) om die te vercopen en(de) ten hoeghsten te bringhen/
en(de) hen selven te lossen Ende heeft vort geconsenteert oft de vors(creven)/
jan bogart bynnen drie weken naestcomen(de) niet en beghint pe(n)ni(n)ge/
hoe hier toe te maken vand(en) zijnen en(de) die niet en brinct in zijnd(er)/
borgen handen vors(creven) dat zij bynnen der vierder weken dat/
selve sullen mogen doen ombegrepen eisd(em)
ContributorsKristiaan Magnus
Moderated byKristiaan Magnus
Last update: 2016-06-13 by Agata Dierick