SAL7358, Act: V°176.1 (371 of 511)
Search Act
previous | next
Act V°176.1  
Act
Date: 1465-03-14
LanguageNederlands

Transcription

2018-11-11 by Dominique Van Daele
Tvonisse vanden gedinghe dat voir meye(r) en(de) scepen(en) van loven(en) geweest/
is inde banc tusschen lodewijcke de vette(re) natuerlic sone meester lodewix/
wilen de vette(re) die voir gebrec van eenen peter tsjaers lijfpensien ende/
van xiii jae(re)n verlopen met scepen(en) brieve(n) van loven(en) geleit is totten/
goede have en(de) erve jans hansens in deen zijde en(de) jouffr(ouwe) katlijne wed(uwe)/
jans wilen van oirbeke die met beleide van scepen(en) brieven van loven(en)/
inder bester formen voir en(de) eer gemaect en(de) geleit totten goeden des/
selfs wilen jans in dande(r) dair de vors(creven) lodewijc die de vors(creven) goede/
hadde doen bescrive(n) de selve aensprack meynen(de) dat hem en(de)/
sijnen vors(creven) beleide voir sijn vors(creven) schout die hij bij zijnd(er) eedt p(rese)nterde/
te affirme(re)n volghen soude en(de) sculdich wae(re)n te volghen Op dwelc/
de vors(creven) weduwe hue(r) verantwerden(de) hoopte dat hue(r) en(de) hue(re)n/
vors(creven) beleide die sculdich wae(re)n te volgen gemerct al waest dat zij /
die metten vors(creven) beleide mochte verantwerden zoe hadde zij nochta(n)/
tselve beleit in handen om dair met te verreiken drie en(de) eene(n)/
halven rijd(er) lijfpensien die hair de vors(creven) jan oic met scepen(en) brieve(n)/
sculdich was bleven die zij metten verschenen(de) pachte van/
eenen jae(re) d(aer) aen meynde te verhalen met coste en(de) co(m)mer/
en(de) oic tgebrec d(er) selver hue(re)r brieve p(rese)nteerde zij te v(er)cleren/
dueghdelijc met hue(re)r eedt en(de) d(aer) voir dan de selve goede te/
exequeren En(de) oft d(aer) yet overschote dat liet sij gaen dan d(aer)t/
sculdich wae(r) te gane hopen(de) dair met te gestane en(de) dat/
hue(r) dair op de selve goede tot hue(re)r schout behoeff volgen/
souden en(de) dat de vors(creven) lodewijc sculdich wae(r) de hant d(aer)/
af te lichten Was gewijst ten uut(er)sten bijden he(re)n scepen(en) van/
loven(en) ter manessen smeyers na aensprake en(de) verantwerden/
van beiden p(ar)tien dat der vors(creven) weduwen de vors(creven) goede volgen/
sullen opt voldoen van hue(re)r vors(creven) p(rese)ntacien cor(am) o(mn)ibus scabinis/
dempto meldert m(ar)tii xiiii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-06-14 by Agata Dierick