SAL7358, Act: V°185.1 (398 of 511)
Search Act
previous | next
Act V°185.1  
Act
Date: 1465-03-26
LanguageNederlands

Transcription

2020-02-25 by Dominique Van Daele
It(em) tvonnisse(n) vanden gedinghe dat gheweest is inde banc voir meye(r) en(de)/
scepen(en) van loven(e) tusschen gielise van boevenrode nu ter tijt wynne henr(ix)/
van bullestraten ter eend(er) en(de) den vors(creven) henr(icke) ter ande(re) om d(er) pechtingen/
wille der goede des vors(creven) henr(ix) die die selve gielis va(n) hem te pachte/
hult dair de selve gielis den vors(creven) henr(icke) aensprack seggen(de) dat ind(er)/
selver pechtingen besproken was dat de vors(creven) henric hem jairlix gheven/
en(de) leve(re)n soude xx mandelen stoes stroes dair af hij hem leveringhe/
gedaen hadde uutgescheiden vanden lesten vorgaen(de) jae(r) begheerde d(aer) om/
vanden selven henr(icke) vanden xx mandelen stroes vanden vorgaen(de) lesten jae(r)/
gevallen betalingen en(de) leveringhe te hebben d(aer) op de vors(creven) henric hem/
verantweerde bekynnen(de) de vors(creven) pechtingen genoech gesciet te zijne/
mair seide dat hij wael bewijsen woude de vors(creven) leveringhe vand(en)/
xx mandelen stroes hem des getroesten(de) totten ghene(n) die dair af te/
spreken wisten en(de) metten mynsten hopen(de) wair hijt gethoene(n) conste dat/
hij d(er) vors(creven) aenspraken ongehouden zijn zoude Es gewijst met/
desen worden na aensprake verantweerden van beide den p(ar)tien ende/
thoenesse des vors(creven) henr(ix) dies hij niet en volquam dat de vors(creven)/
henric gehouden zijn soude den vors(creven) gielise opteleggen en(de) te leve(re)n/
de vors(creven) xx mandelen stroes d(aer) questie af is p(rese)ntib(us) o(mn)ibus scabinis/
dempt(is) roel(ofs) pynnoc meldert m(ar)cii xxvi
Contributorskristiaan magnus
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-06-14 by Agata Dierick