SAL7358, Act: V°202.3 (427 of 511)
Search Act
previous | next
Act V°202.3  
Act
Date: 1465-04-27
LanguageNederlands

Transcription

2019-01-31 by Dominique Van Daele
It(em) jorijs vanden rode van meerhout heeft mechtich gemaict wille(m)me/
van haesdonc zijne(n) voirspreke te eyssce(n) alsulke(n) vo(n)nisse als hij hangen(de) heeft/
in der he(re)n scepen(en) mont tusschen den selve(n) jorise ter eender sijden ende/
h(er)ma(n)ne wynckens en(de) sijne(n) sone h(er)ma(n)ne t(er) ande(r) Ende voirt dat de/
selve willem inder saken ofts behoift verhael en(de) allegacien vander/
saken ofts behoift doen sal moigen en(de) de coste(n) vereysschen in alle/
d(er) manie(re)n oft de selve jorijs oft hij tegewoirdich wae(r) dat soude moige(n)/
doen p(ro)mitt(ens) ratu(m) cor(am) abs(oloens) couck(eroul) ap(ri)lis xxvii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-06-14 by Agata Dierick