SAL7358, Act: V°211.1 (446 of 511)
Search Act
previous | next
Act V°211.1  
Act
Date: 1465-05-10
LanguageNederlands

Transcription

2019-03-11 by Dominique Van Daele
It(em) jan godfroit sone wijlen jans de blehain woenen(de) te amaing(en) bij/
hoeye in p(rese)ncia heeft genome(n) en(de) beki(n)t dat hij genome(n) heeft tege(n) pete(re)n/
van troingnies dyaken als cureyt van evernas le bauduin renu(n)c(ians) alle de/
lande en(de) thienden groot en(de) cleyn rinten cap(uynen) en(de) alle ande(r) goede d(er) curen/
va(n) ev(er)nas le bauduin toebehoe(re)nde Te houden te hebben en(de) te wynne(n) de/
vors(creven) lande vanden jae(r) van eene(n)tsestighen in m(er)te eene(n) t(er)mijn van nege(n)/
jae(re)n lanc v(er)volgen(de) en(de) de thiende van ts(in)t jansmisse d(aer) nae den selven/
t(er)mijn due(re)nde Elx jairs o(m)me en(de) voe(r) tsestich mudde(n) weysinx goet/
en(de) payabel met wa(n)ne en(de) vede(re)n wael bereyt pacht en(de) mate van ev(er)nas/
vors(creven) geheeten mesu(r)e de s(ain)t lorain den vors(creven) her pete(re)n te betalen/
ende om derd derthien mudden weysinx mate en(de) pacht vorscr(even)/
den cappellaen aldair te betalen tsinte andriesmisse apostels ende/
te liechtmisse volbetaelt te sijne en(de) ten huyse des vors(creven) jans godfroit/
opden nee(re)n aldair te leve(re)n alle jae(re) den vors(creven) t(er)mijn due(re)nde q(u)[o]l(ibet) ass(ecutu)[m]/
met (con)dicien en(de) vorweerd(en) dat de vors(creven) jan de lande d(er) vors(creven) curen/
den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde sal wynnen werven en(de) mesten wel en(de) loflijc/
gelijc reengenote(n) bove(n) en(de) beneden Ende es gecondicioneert waert/
dat hem ten uutgane vand(en) vors(creven) t(er)mijne e(n)nige d(er) vors(creven) lande bevrucht/
wae(re)n bijden vors(creven) janne godfroit die sal de selve jan moigen te he(m)w(er)t/
neme(n) ende behouden geheelijc en(de) al des sal hij voir elc boend(er) geve(n)/
en(de) betalen sesthien dosijnen corens alsulke als vors(creven) steet Ende alle/
dese vorweerd(en) (et)c(etera) cor(am) couck(eroul) nausnyde(re) maii x
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-06-14 by Agata Dierick