SAL7358, Act: V°211.2 (447 of 511)
Search Act
previous | next
Act V°211.2  
Act
Date: 1465-05-10
LanguageNederlands

Transcription

2019-03-11 by Dominique Van Daele
It(em) vand(en) stoete die es tusschen romboute bone en(de) woute(re)n willem(air) t(er) eender/
zijden en(de) aelbrechte de punde(re) met katlijnen sijnd(er) sust(er) ter ande(re) om eenen/
scepen(en) brief van vier pet(er)s lijfpen(sien) staen(de) ten live jouffr(ouwe) lijsbette(n) vander/
to(m)men en(de) jans van arem die de vors(creven) rombout en(de) wout(er) als borghen/
aelbrechts wijlen de punde(re) vad(er) des vors(creven) aelbrechts en(de) katlijne(n) ende/
jans wilen bone hebben moten met rechte cuelen Hebben hen de selve/
p(ar)tien dair af en(de) des dien aencleeft gesubmitteert eendrechtichlijc en(de)/
verbond(en) inde eendrechtige uutsp(ra)ke van gerard(e) van baussele hilleg(ar)de va(n)/
holsbeke sec(re)tar(is) d(er) stad va(n) lov(en) en(de) vrancken willem(air) rintm(eeste)r d(er) selv(er) stad/
die hue(r) uutsprake eendrechtichlic oft de twee va(n) hen alle reden(en) en(de) besceide/
in wed(er)sijden aengehoirt d(aer) af doen selen binne(n) viii dagen naistcomen(de)/
p(ro)mitt(ens) rat(um) abs(oloens) couck(eroul) maii x
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-06-14 by Agata Dierick